بایگانی برچسب: اشتباه

شش اشتباه مردان در زندگی مشترک که میتواند روابط عاطفی را به سردی سوق دهد

زندگی مشترک، همانطور که از اسمش پیداست یعنی سقفی مشترک برای دو نفر، مأمن گرمی است برای زدودن آلودگی ها و خستگی های روزها و چهار چوبی است برای درک متقابل و دوست داشتن. پس از گذشت مدتی ، التهابات و هیجانات روزهای اول آشنایی فروکش میکند مشکلات کوچک ابتدای زندگی مشترک که گاه دستاویزی […]