بایگانی دسته‌ی: عزت نفس

عزت نفس

عزت نفس

    مفهوم عزت نفس(تفاوت عزت نفس و اعتماد بنفس) آنچه عموما” به عنوان کمبود اعتماد بنفس می شنویم و می بینیم که اکثر مردم برای بهبود اعتماد بنفس تلاش می کنند ،بیش از آنکه از جنس اعتماد بنفس باشد میوه‌ی نامطلوبی است که از ریشه‌ی عزت نفس پایین روییده است و ما به جای […]

برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس: به طور خلاصه، عزت نفس باور قلبی است که هر فرد نسبت به عملکرد و رفتار خود دارد. هر چقدر عزت نفس بالاتر باشد حس بهتری نسبت به خود داریم و در برابر استرس و عوامل دردناک آسیب کمتری دیده و نسبت به مشکلات مقاوم تر می شویم. گاهی ممکن […]

عزت نفس

عزت نفس یا حرمت نفس چیست؟

«من‌ هانت علیه نفسه فلا تامن شره؛»  کسی که نزد خودش احساس شخصیت نکند، از شر او ایمن مباش. امام هادی (ع) عزت نفس یا حرمت نفس چیست: عزت نفس ایمان و باور قلبی است که هر شخص نسبت به ایدئولوژی و عملکرد فکری و رفتاری  و هم چنین احساسی است که به خود دارد. […]