بایگانی برچسب: موفقیت

برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس: به طور خلاصه، عزت نفس باور قلبی است که هر فرد نسبت به عملکرد و رفتار خود دارد. هر چقدر عزت نفس بالاتر باشد حس بهتری نسبت به خود داریم و در برابر استرس و عوامل دردناک آسیب کمتری دیده و نسبت به مشکلات مقاوم تر می شویم. گاهی ممکن […]

عزت نفس

عزت نفس یا حرمت نفس چیست؟

«من‌ هانت علیه نفسه فلا تامن شره؛»  کسی که نزد خودش احساس شخصیت نکند، از شر او ایمن مباش. امام هادی (ع) عزت نفس یا حرمت نفس چیست: عزت نفس ایمان و باور قلبی است که هر شخص نسبت به ایدئولوژی و عملکرد فکری و رفتاری  و هم چنین احساسی است که به خود دارد. […]

happyfamily

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر: آنچه با روح و جان ما در ارتباط است و در جهت بهبود عملکرد رفتارهای آدمیان در طول حیات آنها میکوشد روانشناسی نام دارد. این علم به آدمیان می آموزد که در مواجهه با مشکلات و موانع چگونه برخورد کند و حالی خوش بسازد. کودک درون را به شاد […]

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟ چرخه ی حیات آدمی با تولد آغاز میشود، و آزمونی بین تولد تا مرگ می ماند که زندگی نام دارد. در این آزمون اتفاقات و فراز و نشیب های بسیار بر سر راه آدمی است که شاید بزرگترین این چالش ها ازدواج است.پیوندی میان دو روحکه اگر […]