با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟
چرخه ی حیات آدمی با تولد آغاز میشود، و آزمونی بین تولد تا مرگ می ماند که زندگی نام دارد.
در این آزمون اتفاقات و فراز و نشیب های بسیار بر سر راه آدمی است که شاید بزرگترین این چالش ها ازدواج است.پیوندی میان دو روحکه اگر نیمه گمشده به درستی انتخاب گردد، گذر از فراز و نشیب ها و تلخی های زندگی آسانتر میشود.
ازدواج هیچ گاه هدف و غایت نیست ،و ضامن خوش بختی هم نیست اما انتخاب درست راه رسیدن به اوج کمال بشری را هموار می کند.
انسان بالغ و اندیشمندی که در موضوع ازدواج وارد گردیده و بسیار تحقیق ها نموده است میداند که اگر در ابتدا بیش از هر کسی خود را دوست بدارد و در جهت والایی عزت نفسش بکوشد می تواند آرامش و امنیت فکری خود را با دیگری شریک گردد .او درک می کند که ازدواج اگر چه تعهد است اما اسارت نیست، میداند که طرف مقابل انسانی است که گاه احتیاج به تنهایی دارد پس به حریم شخصی همسرش احترام میگذارد و سعی در تغییر شخصیت و افکار او ندارد.
از روی نیاز و هوی و هوس های همسر اختیار نمی کند چرا که معقوله ی ازدواج را فراتر از کالبد خاکی تن می بیند.
به مساوات و برابری زن و مرد ایمان دارد و حق را ناحق نمی شمارد.
برای فرار از تنهایی و یا فراموش کردن دیگری ، تن به ازدواج نمی سپارد. او با چشم باز و ذهنی آگاه از آنچه در پیش رو دارد ، نیمه گمشده خود را می جوید تا در کنار او ناشناخته ها را کشف کند و آرام و قرار گیرد.
ازدواج مبحثی است بسیار پیچیده که در هیچ کتاب و مقاله ای گنجایش بحث ندارد. ولی اگر شخص را یافتید که گوشه ای از نقاط قوت بالا را داشت، شاید با اندکی تفکر و صبوری بهترین انتخاب را در زندگی یافتید و خوشبختی خود را رقم زدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *