بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۰

روز جهانی محافظت از آموزش در برابر حمله

امروز نهم سپتامبر روز جهانی محافظت از آموزش در برابر حمله است. بیش از ۲۲۰۰۰ دانش آموز ، معلم و دانشگاهیان در حملات به آموزش و پرورش در جریان درگیری های مسلحانه یا ناامنی در پنج سال گذشته زخمی ، کشته یا آسیب دیده اند. بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ ، در ۹۳ کشور حداقل […]