بایگانی ماه: مهر ۱۳۹۹

ترس و غلبه برترس

ترس و غلبه برترس

  ترس چیست و چرا ترس را تجربه میکنیم؟ ترس به معنی بیم،پروا و هراس است.ترس یکی از واکنش‌های طبیعی بدن است که در مواقعی که احساس خطر میکنیم در آثار آن در ما آشکار میشود. ترس در ذهن ما جای داد یک قسمتی از ذهن متعلق به اوست. بستگی دارد چقدر به او خوراک […]

عزت نفس

عزت نفس

    مفهوم عزت نفس(تفاوت عزت نفس و اعتماد بنفس) آنچه عموما” به عنوان کمبود اعتماد بنفس می شنویم و می بینیم که اکثر مردم برای بهبود اعتماد بنفس تلاش می کنند ،بیش از آنکه از جنس اعتماد بنفس باشد میوه‌ی نامطلوبی است که از ریشه‌ی عزت نفس پایین روییده است و ما به جای […]