بایگانی ماه: شهریور ۱۳۹۲

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟ چرخه ی حیات آدمی با تولد آغاز میشود، و آزمونی بین تولد تا مرگ می ماند که زندگی نام دارد. در این آزمون اتفاقات و فراز و نشیب های بسیار بر سر راه آدمی است که شاید بزرگترین این چالش ها ازدواج است.پیوندی میان دو روحکه اگر […]

شش اشتباه مردان در زندگی مشترک که میتواند روابط عاطفی را به سردی سوق دهد

زندگی مشترک، همانطور که از اسمش پیداست یعنی سقفی مشترک برای دو نفر، مأمن گرمی است برای زدودن آلودگی ها و خستگی های روزها و چهار چوبی است برای درک متقابل و دوست داشتن. پس از گذشت مدتی ، التهابات و هیجانات روزهای اول آشنایی فروکش میکند مشکلات کوچک ابتدای زندگی مشترک که گاه دستاویزی […]