مرور خاطرات تلخ گذشته ، اشتباه بزرگی است

بایاد خدا مرور خاطرات تلخ گذشته ، اشتباه بزرگی است، که قطعا حال آدم رو خراب میکنه و کلی سم در ذهن و جان ما ترشح می کند و به مرور انسان را از پا در میاره ، نه اینکه بخواهم بگویم بلافاصله ما را می کشد و از این دنیا میرویم و تمام…. گاهی […]

برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس

راهکارهایی برای تقویت عزت نفس: به طور خلاصه، عزت نفس باور قلبی است که هر فرد نسبت به عملکرد و رفتار خود دارد. هر چقدر عزت نفس بالاتر باشد حس بهتری نسبت به خود داریم و در برابر استرس و عوامل دردناک آسیب کمتری دیده و نسبت به مشکلات مقاوم تر می شویم. گاهی ممکن […]

عزت نفس

عزت نفس یا حرمت نفس چیست؟

«من‌ هانت علیه نفسه فلا تامن شره؛»  کسی که نزد خودش احساس شخصیت نکند، از شر او ایمن مباش. امام هادی (ع) عزت نفس یا حرمت نفس چیست: عزت نفس ایمان و باور قلبی است که هر شخص نسبت به ایدئولوژی و عملکرد فکری و رفتاری  و هم چنین احساسی است که به خود دارد. […]

خشم ،عواقب و راهکارهای جلوگیری آن

امام محمد باقر (ع): خشم و غضب شعله سوزان آتشی است از ناحیه ی شیطان که در درون دل آدمی افروخته میشود. بحارالنوار،جلد۷۳ مقدمه از آنجا  که مردم دیگر وقتی برای مطالعه ی مطالب طولانی نمیگذارند، سعی بر آن شده تا مطالب خلاصه وار و با نکات کلیدی مطرح شود. دراین مقاله ابتدا “خشم” با […]

کدام اشتباهات زنان باعث بروز دلسردی در زندگی مشترک می شود؟

کدام اشتباهات زنان باعث بروز دلسردی در زندگی مشترک می شود؟ از بین رفتن گرما و حرارت عشق در زندگی مشترک، و ایجاد سردی و شکست یک شبه در زندگی مشترک اتفاق نمی افتد. گاهی نوع گفتگو و عدم مهارت در ابراز دلخوری و هم چنین رفتارهای نامناسب ، قطره هایی می شوند که ذره […]

happyfamily

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر

اهمیت علم روانشناسی در زندگی بشر: آنچه با روح و جان ما در ارتباط است و در جهت بهبود عملکرد رفتارهای آدمیان در طول حیات آنها میکوشد روانشناسی نام دارد. این علم به آدمیان می آموزد که در مواجهه با مشکلات و موانع چگونه برخورد کند و حالی خوش بسازد. کودک درون را به شاد […]

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟

با چه کسی ازدواج کنم تا خوشبخت باشم؟ چرخه ی حیات آدمی با تولد آغاز میشود، و آزمونی بین تولد تا مرگ می ماند که زندگی نام دارد. در این آزمون اتفاقات و فراز و نشیب های بسیار بر سر راه آدمی است که شاید بزرگترین این چالش ها ازدواج است.پیوندی میان دو روحکه اگر […]

شش اشتباه مردان در زندگی مشترک که میتواند روابط عاطفی را به سردی سوق دهد

زندگی مشترک، همانطور که از اسمش پیداست یعنی سقفی مشترک برای دو نفر، مأمن گرمی است برای زدودن آلودگی ها و خستگی های روزها و چهار چوبی است برای درک متقابل و دوست داشتن. پس از گذشت مدتی ، التهابات و هیجانات روزهای اول آشنایی فروکش میکند مشکلات کوچک ابتدای زندگی مشترک که گاه دستاویزی […]