به نام خدا
“علوم” به معنای دانش ها و حقایق میباشد و “علوم زندگی” یعنی حقایق زندگی ، دانش ها و مهارت های زندگی.
بنابراین” مدرسه توسعه علوم زندگی” فضایی ست، برای گسترش حقایق ، دانشها و مهارت های زندگی.
“مدرسه توسعه علوم زندگی” در سال ۱۳۹۸ ثبت در قالب موسسه گردید و از مهمترین علل تاسیس این مدرسه، مشاهده بالا رفتن سطح اشتباهات در زندگی های روزمره بود.
سالها تحقیق و فعالیت در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی سبب شد تا تنها راهکار نجات از خطا های زندگی و در نتیجه آن بالا بردن کیفیت زندگی را آموزش مشاوره و فرهنگ‌سازی بدانم. آموزش مهارت هایی که باید می‌دانستیم و نمی‌دانیم …
خودآگاهی
همدلی
روابط بین فردی
ارتباط موثر
مقابله با استرس
مدیریت هیجان
مهارت حل مسئله
مهارت تصمیم گیری
تفکر خلاق
تفکر نقاد
مهارت نه شنیدن
مهارت نه گفتن
مهارتهای شغلی
مهارت مطالعه
حل تعارض
مدیریت زمان
ساماندهی
مسئولیت‌پذیری
مهارت مذاکره
مدیریت هیجانات منفی
و یک کلام مهارت‌های توسعه فردی
در این راه استاد گرانقدر جناب آقای پروفسور حسین باهر اولین راهنما و معلم من بودند که به واسطه پشتیبانی علمی و معنوی ایشان به موفقیت‌های خوبی دست یافتم .
همچنین جناب آقای دکتر غلامعلی افروز
سرکار خانم شکوه نوابی نژاد
سرکار خانم سیما فردوسی
دکتر احمد به پژوه
سرکار خانم پوران درخشنده
جناب آقای دکتر محسن ایمانی
جناب آقای محمدرضا طالقانی
جناب آقای دکتر سید محمود انوشه
جناب آقای هرمز شجاعی مهر
و جمع زیادی از استادان گرانقدر حوزه روانشناسی و مسائل اجتماعی همچنین هنرمندان محترم در این راه همراه و مشوق من بودند که در همین‌جا کمال تشکر را از تک تک عزیزان دارم.
طبیعتاً ما انسانها دارای یکسری ضعف‌ها و نواقص نواقص رفتاری و گفتاری هستیم که این ضعف‌ها آسیب‌های زیادی را برای ما و اطرافیانمان به همراه داشته است.
به همین دلیل آموزش و یادگیری مهارت‌های زندگی تضمین کننده سلامت روان فرد، خانواده و جامعه میباشد .
امیدوارم در این راه در کنارهم باشیم.
باتشکر

مریم قیصری مدیر مدرسه توسعه علوم زندگی